Działania


INFORMACJA -under construction

MOBILNOŚĆ – realizowanie projektów międzynarodowych m.in. wymian młodzieżowych, wolontariatu europejskiego w ramach Programu Erasmus+, goszczenie wolontariuszy z zagranicy, jak również wysyłanie Malborczyków na zagraniczne projekty szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych itp.

ROZWÓJ – under construction

WSPARCIE – under construction

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – under construction