MISJA


Misją Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży i społeczności lokalnej, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, sportowej, naukowej i edukacyjnej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, partycypacji społecznej i demokracji
w Malborku i województwie pomorskim.